Welkom

 • Welkom op mijn pagina. Ik hoop dat u hier uw informatie kunt vinden. Heeft u links die geplaatst kunnen worden op deze site meld het ons.

 • Google

Hechting

Elsevier wetenschap

Hechtingsproblematiek

Hechting & Hulpverleners

Jeugdzorg en Hechtingsprobleem

Logeerhuis en Hechting

  Huilbaby en Hechtingsprobleem

  Teller

  Forum

  Gastenboek

  Chatbox

  Twee opvoedingswijzen hechting

  • Relatiegestoorde kinderen Auteur(s) Lange G. de De auteur heeft als orthopedagoog jarenlang met fundamenteel relatiegestoorde kinderen gewerkt. Op basis van zijn ervaringen heeft hij de in dit boek beschreven opvoedingswijzen ontwikkeld om ouders, onderwijsgevenden en hulpverleners toe te rusten om deze kinderen te helpen uit hun isolement te komen. De eerder door de auteur in zijn boek Hechtingsstoornissen. Orthopedagogische behandelingsstrategieën geïntroduceerde opvoedingswijzen zijn inmiddels toegepast en in dit boek wordt daarvan verslag gedaan. Nieuw in deze tweede druk van het boek is de toevoeging van de paragrafen 5.9 De opgenomen jongeren en 6.6 Onderwijs en opleiding geïntegreerd in de opvoeding. Voor het overige is het boek geheel ongewijzigd gebleven. Relatiegestoorde kinderen is onder meer bedoeld voor medewerkers van de eerstelijnsgezondheidszorg, voor diagnostici en voor hulpverleners die kinderen met gedragsproblemen in hun praktijk krijgen. Ook is het bedoeld voor onderwijsinstellingen, zowel basis- als speciaal onderwijs, waar het van groot belang is dat fundamenteel relatiegestoorde kinderen adequate begeleiding krijgen. Tevens is het boek belangrijk voor iedereen die met de pleegzorg of de adoptie van deze kinderen te maken krijgt en voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van deze kinderen in tehuizen en inrichtingen. Relatiegestoorde kinderen Hoofdstuk 1 Een model van de menselijke groei 1 Een pedagogisch denkmodel 2 Elementen van het model 2.1 Opvoedingsrelaties 2.2 Aansluiting 2.3 Beheersing 2.4 Levensbeschouwelijke c.q. culturele kleuring 2.5 Behoeftenreeks 2.6 Ik als uniek mens 2.7 Groeilijnen De normale groeilijn Groeilijn met partiële missers Afgebroken groeilijn Gesplitste groeilijn Nooit begonnen groeilijn 3 Orthopedagogische uitgangspunten 3.1 Terug in de tijd 3.2 Meer tijd nodig 3.3 Een aparte plaats 3.4 Planmatig handelen Hoofdstuk 2 Fundamentele hechtingsstoornis of fundamentele relatiestoornis Ver van huis 1 Inleiding 2 De primaire fundamentele relatiestoornis 3 De secundaire fundamentele relatiestoornis Hoofdstuk 3 Terug naar het begin met kinderen tot negen jaar Vincent: het verhaal van een moeder 1 Voorwaarden en de begeleiding 2 De eigen baby 3 Het pleeg- en adoptiekind 4 De peuter 4.1 De ‘actieve’ peuter 4.2 De ‘passieve’ peuter 4.3 De zich vastklampende peuter 4.4 Pleeg- en adoptiepeuters 5 Basisschoolkinderen tot ongeveer negen jaar 5.1 De overgang van peuter naar kleuter 5.2 De fundamentele relatiestoornis van kleuter en schoolkind 5.3 Het gebruik van verhaaltjes en rollenspelen 5.4 Verschillende vormen van zelfhandhaving Het drukke, ongedurige, chaotische kind Het agressieve kind Het in schijn aangepaste kind Het kind met twee gezichten Het kind met een dubbele bodem Het kind dat het laat afweten Het schijnbaar normale kind 6 Negen jaar, een definitieve grens? 7 Als ouders het niet kunnen of willen 7.1 Alternatieven 7.2 Hulpverlening 7.3 Geschiedenis Hoofdstuk 4 De sociogroepsopvoeding voor oudere kinderen Oud-pupillen van Den Engh over de sociogroepsopvoeding 1 Inleiding 2 Wat kan er worden gedaan voor jongeren met een fundamentele relatiestoornis? 3 Het gewone leven in de sociale fase 3.1 Spontane groepsvorming 3.2 Ouders en de sociogroep 3.3 De school en de sociogroep 3.4 Kinderen binnen de sociogroep 3.5 Verhoudingen binnen de groep 3.6 Fundamenteel relatiegestoorden binnen de sociogroep 4 Veiligheid en geborgenheid als pijlers van het leven 5 De sociogroepsopvoeding beproefd 5.1 De introductie van de sociogroepsopvoeding bij de medewerkers 5.2 Verantwoordelijkheid voor beleid en inhoud 5.3 Voorbereiding van de start van het eerste project 5.4 De start van het eerste project 5.5 Vierentwintiguursprogramma 5.6 De ontwikkeling in de omgang van het team met de groep 5.7 De ontwikkeling van de programmering 5.8 Groei naar erkenning van de sociogroepsopvoeding in de inrichting 5.9 De pupil als persoon 5.10 Het belang van jongeren en medewerkers 5.11 Het belang van pupil en samenleving 6 De sociogroepsopvoeding als pedagogisch middel 6.1 Een fundamentele keuze 6.2 De sociogroep 6.3 Het groepsproces 6.4 De sociogroepsopvoeder 6.5 Op de jongeren afgestemde programmering 7 Waar en hoe kan sociogroepsopvoeding plaatsvinden? 7.1 Clubs en verenigingen 7.2 De basisschool 7.3 De school voor speciaal basisonderwijs 7.4 De ZMOK-school 8 Overlevingstochten als alternatief 9 Zwerfjongeren

  Gehechtheid

  Hechtingsstoornis

  Hechtingsprobleem

  Onderzoek Hechting

  Gedrag en Hechtingsprobleem

  Adoptiekinderen

  Boeken

  Scripties & Werkstukken

  Pleegzorg en Hechtingsprobleem

  Forum-site

  Zorg Belang

  Shantala Babymasage

  • Shantala babymassage Leboyer, F. De schrijver laat zien hoe een Indiase moeder volgens een traditionele methode haar baby gedurende de eerste maanden na de geboorte masseert, hetgeen van grote betekenis is voor het herstellen van het evenwicht dat verstoord werd op het moment van de geboorte. Een beschrijving van een traditionele oud-Indiase methode van babymassage, die de auteur ter plaatse in Calcutta intensief heeft kunnen observeren en fotograferen. In eenvoudige bewoordingen geeft de auteur als inleiding het belang aan van de behoefte van een baby, waarbij zintuiglijke ervaringen een belangrijke rol spelen. De stap naar babymassage wordt daarbij beschreven als een natuurlijke en bijna vanzelfsprekende interactie tussen moeder en kind, waarbij de wisselwerking tussen moeder en kind die vooral uit oog- en huidcontact bestaat een essentieel element is van deze techniek. Stap voor stap wordt op heldere wijze uitgelegd hoe de massage uitgevoerd wordt ondersteund door prachtige zwartwitfoto's. Deze vullen de tekst goed aan zodat een mooi totaalbeeld ontstaat. Aan te bevelen voor ouders en verzorgers die beroepsmatig met baby's en jonge kinderen werken.

  Nieuwste 10 links

  Top

  Vertaalmachine

  • Vertaal:
   Van:
   Naar:

  Hechtingsprobleem Volwassenen

  Hulpverlening v Volwassenen

  VAN ALLES

  Klok

  Leer en Gedragsproblemen

  Reactieve Hechtingsprobleem

   Bindingsangst

   Verlatingsangst

   ADHD

   Autisme - medisch & educatief

   • Autisme - medisch & educatief Peeters, T. Houtekiet ISBN: 9789052407135 Autisme wordt in dit boek beschreven vanuit ontwikkelings-, neurologische- en biologische hoek. Lichamelijke afwijkingen, hulpmiddelen en medicatie komen ook aan bod. In het educatieve deel staat het zoeken naar visuele communicatie centraal, omdat personen met autisme niet in woorden maar in beelden denken. Dan volgt het streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid, aangepast werk en georganiseerde vrije tijd. Er blijkt behoefte aan bijzondere opvoeding en begeleiding; samenwerking tussen neurologen en opvoedkundigen is noodzakelijk. Verder is duidelijk dat hulpverleners geschoold en begeleid moeten worden. De schrijvers zijn beiden in België werkzaam op het gebied van autisme. Dit boek is verplichte lectuur voor ieder die iets met autisme te maken heeft, vooral omdat het de kloof probeert te overbruggen tussen theoretisch begrijpen en de dagelijkse praktijk.