hechtingsproblemen

Jouwpagina.nl

Twee opvoedingswijzen hechting

Relatiegestoorde kinderen Auteur(s) Lange G. de De auteur heeft als orthopedagoog jarenlang met fundamenteel relatiegestoorde kinderen gewerkt. Op basis van zijn ervaringen heeft hij de in dit boek beschreven opvoedingswijzen ontwikkeld om ouders, onderwijsgevenden en hulpverleners toe te rusten om deze kinderen te helpen uit hun isolement te komen. De eerder door de auteur in zijn boek Hechtingsstoornissen. Orthopedagogische behandelingsstrategieën geïntroduceerde opvoedingswijzen zijn inmiddels toegepast en in dit boek wordt daarvan verslag gedaan. Nieuw in deze tweede druk van het boek is de toevoeging van de paragrafen 5.9 De opgenomen jongeren en 6.6 Onderwijs en opleiding geïntegreerd in de opvoeding. Voor het overige is het boek geheel ongewijzigd gebleven. Relatiegestoorde kinderen is onder meer bedoeld voor medewerkers van de eerstelijnsgezondheidszorg, voor diagnostici en voor hulpverleners die kinderen met gedragsproblemen in hun praktijk krijgen. Ook is het bedoeld voor onderwijsinstellingen, zowel basis- als speciaal onderwijs, waar het van groot belang is dat fundamenteel relatiegestoorde kinderen adequate begeleiding krijgen. Tevens is het boek belangrijk voor iedereen die met de pleegzorg of de adoptie van deze kinderen te maken krijgt en voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van deze kinderen in tehuizen en inrichtingen. Relatiegestoorde kinderen Hoofdstuk 1 Een model van de menselijke groei 1 Een pedagogisch denkmodel 2 Elementen van het model 2.1 Opvoedingsrelaties 2.2 Aansluiting 2.3 Beheersing 2.4 Levensbeschouwelijke c.q. culturele kleuring 2.5 Behoeftenreeks 2.6 Ik als uniek mens 2.7 Groeilijnen De normale groeilijn Groeilijn met partiële missers Afgebroken groeilijn Gesplitste groeilijn Nooit begonnen groeilijn 3 Orthopedagogische uitgangspunten 3.1 Terug in de tijd 3.2 Meer tijd nodig 3.3 Een aparte plaats 3.4 Planmatig handelen Hoofdstuk 2 Fundamentele hechtingsstoornis of fundamentele relatiestoornis Ver van huis 1 Inleiding 2 De primaire fundamentele relatiestoornis 3 De secundaire fundamentele relatiestoornis Hoofdstuk 3 Terug naar het begin met kinderen tot negen jaar Vincent: het verhaal van een moeder 1 Voorwaarden en de begeleiding 2 De eigen baby 3 Het pleeg- en adoptiekind 4 De peuter 4.1 De ‘actieve’ peuter 4.2 De ‘passieve’ peuter 4.3 De zich vastklampende peuter 4.4 Pleeg- en adoptiepeuters 5 Basisschoolkinderen tot ongeveer negen jaar 5.1 De overgang van peuter naar kleuter 5.2 De fundamentele relatiestoornis van kleuter en schoolkind 5.3 Het gebruik van verhaaltjes en rollenspelen 5.4 Verschillende vormen van zelfhandhaving Het drukke, ongedurige, chaotische kind Het agressieve kind Het in schijn aangepaste kind Het kind met twee gezichten Het kind met een dubbele bodem Het kind dat het laat afweten Het schijnbaar normale kind 6 Negen jaar, een definitieve grens? 7 Als ouders het niet kunnen of willen 7.1 Alternatieven 7.2 Hulpverlening 7.3 Geschiedenis Hoofdstuk 4 De sociogroepsopvoeding voor oudere kinderen Oud-pupillen van Den Engh over de sociogroepsopvoeding 1 Inleiding 2 Wat kan er worden gedaan voor jongeren met een fundamentele relatiestoornis? 3 Het gewone leven in de sociale fase 3.1 Spontane groepsvorming 3.2 Ouders en de sociogroep 3.3 De school en de sociogroep 3.4 Kinderen binnen de sociogroep 3.5 Verhoudingen binnen de groep 3.6 Fundamenteel relatiegestoorden binnen de sociogroep 4 Veiligheid en geborgenheid als pijlers van het leven 5 De sociogroepsopvoeding beproefd 5.1 De introductie van de sociogroepsopvoeding bij de medewerkers 5.2 Verantwoordelijkheid voor beleid en inhoud 5.3 Voorbereiding van de start van het eerste project 5.4 De start van het eerste project 5.5 Vierentwintiguursprogramma 5.6 De ontwikkeling in de omgang van het team met de groep 5.7 De ontwikkeling van de programmering 5.8 Groei naar erkenning van de sociogroepsopvoeding in de inrichting 5.9 De pupil als persoon 5.10 Het belang van jongeren en medewerkers 5.11 Het belang van pupil en samenleving 6 De sociogroepsopvoeding als pedagogisch middel 6.1 Een fundamentele keuze 6.2 De sociogroep 6.3 Het groepsproces 6.4 De sociogroepsopvoeder 6.5 Op de jongeren afgestemde programmering 7 Waar en hoe kan sociogroepsopvoeding plaatsvinden? 7.1 Clubs en verenigingen 7.2 De basisschool 7.3 De school voor speciaal basisonderwijs 7.4 De ZMOK-school 8 Overlevingstochten als alternatief 9 Zwerfjongeren(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.